Logout |
Login
Jaamacada Plasma waxa ay kuu fududeysay helida User-ka iyo Password-kaaga User-kaaga waa ID-gaada Jaamacada ee afarta jiifar ah.
Password-kana waa xuruufaha Jaalaha ah ee tusaalaha hoose ka muuqda.
Password-kaaga saxda ahna waxa aad kala dhex baxaysaa EXAM Number-kaaga adiga oo raacayaga user-guide-ka hoose.
User Guide

nobody